Regulamin toplisty "Najlepsze strony o literaturze - RANKING"  1. Zabronione jest dodawanie do toplisty stron erotycznych.
  2. Jedyną dozwoloną metodą zdobywania punktów w topliście jest umieszczenie jej buttona na dodanej stronie (lub jej podstronach).
  3. Niedozwolone jest umieszczanie toplisty w ramkach i stosowanie jakichkolwiek skryptów nabijających punkty.
  4. Okno z rankingiem, które otwiera się po zagłosowaniu musi być widoczne; nie może być zmniejszone, zminimalizowane ani zmodyfikowane przez kod strony w żaden sposób.
  5. Zawartość strony musi być zgodna z podanym tytułem i opisem.
  6. Strona musi być związana z tematyką toplisty.
  7. Maksymalna wielkość bannera to 460x68.
  8. STRONY, NA KTÓRYCH NIE BĘDZIE UMIESZCZONY BUTTON TOPLISTY ZOSTANĄ USUNIĘTE. !!!
  9. Bannery będą wyświetlane na czołowych 15 miejscach.
  10. O miejscu w rankingu decyduje liczba wejsc.


Strona główna toplisty